Medisch Centrum Caberg is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

Praktijkfolder

Praktijkfolder Medisch Centrum Caberg


Medisch Centrum Caberg

Clavecymbelstraat 39
6217 CR Maastricht
Telefoon: 0433431122
Spoed: 0433431122 (toets 1)

Huisartsenpost:

043 3877777

Ambulance:

112

caberg.praktijkinfo.nl


Doktersassistente

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt of aan de balie komt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur en de huisbezoeken. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten en kan u advies geven over veel alledaagse klachten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten. Indien u liever iets niet aan de balie bespreekt, kunt u dit kenbaar maken en wordt u door de assistente in een aparte ruimte te woord gestaan.

U kunt bij de assistente terecht voor: 

 • herhalingsrecepten

 • bloeddruk meting

 • bloedvat onderzoek benen en 24 uurs bloeddrukmeting

 • aanstippen van wratten

 • verbinden van wonden

 • hechtingen verwijderen

 • oren uitspuiten

 • zwangerschapstest

 • urine onderzoek

 • bloedafname

 • uitstrijkjes (voor het bevolkingsonderzoek)

 • injecties en vaccinatie

 • tapen van de enkels

 • verstrekken van informatiefolders

 • Audiometrie

 • ECG

 • spirometrie

Maak hiervoor telefonisch een afspraak met de assistente.

Praktijkondersteuner

Een praktijkondersteuner is een functie in de huisartsenzorg; letterlijk de ondersteuner van de praktijk.

Er zijn twee specialisaties:

 • Somatiek: Deze praktijkondersteuner begeleidt patiënten met een lichamelijke chronisch aandoening, met name met diabetes mellitus, astmaCOPDhart- en vaatziekten en ouderenzorg. Zo geeft de praktijkondersteuner voorlichting over het ziektebeeld, begeleidt de patiënt bij medicatiegebruik en veranderingen in de leefstijl en voert controleonderzoeken uit. Een praktijkondersteuner heeft een eigen spreekuur en zal ook patiënten bezoeken.
 • Geestelijke gezondheidszorg: De praktijkondersteuner ggz signaleert, diagnosticeert, intervenieert en ondersteunt bij psychische problemen in samenwerking met de huisarts. De werkzaamheden zijn gericht op het helder krijgen van psychische aspecten van gezondheidsproblematiek, goede doorverwijzing en urgentiebepaling, kortdurende begeleiding, psycho-educatie, continuïteit van zorg/ casemanagement en preventie.

 

 

 

Spoed

 Als u overdag de praktijk van uw huisarts belt krijgt u een instructie te horen:

 • bij spoed toets 1 

 Buiten praktijktijden:

 • huisartsenpost 043-3877777

Als om de een of andere reden uw huisarts niet goed bereikbaar zou zijn kunt u bij levensbedreigende zaken bellen:

 • Ambulance      112 

Praktisch

 

Bereikbaarheid

  

U kunt ons bereiken via 043 - 343 11 22. Daarna volgt een keuzemenu:

Menukeuze 1: Spoedgevallen
Menukeuze 2: Herhaalrecepten
Of blijft u aan de lijn u wordt automatisch doorverbonden met de assistente

Emailadres: mcc@medischcentrumcaberg.nl
Faxnummer: 043 - 354 02 20

De praktijk is iedere werkdag geopend van 8.00-17.00 uur
Tussen 13.00 en 14.00 uur is de praktijk i.v.m. pauze en administratieve werkzaamheden gesloten
Alleen voor dringende zaken zijn wij telefonisch bereikbaar.

In de avond- nacht en weekend uren kunt u uitsluitend voor dringende zaken terecht bij de Centrale huisartsenpost MUMC+

P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht

043 - 387 77 77

Spreekuur

 

Huisartsen:
Dagelijks is er spreekuur van 08.00 – 12.30 uur en van 14.30 - 15.30 uur. Bij de assistente kunt u hiervoor een afspraak maken. 
Zij zal altijd naar de aard van de klachten vragen zodat zij de urgentie en de duur van het consult kan bepalen.

Standaard wordt er voor u 10 minuten ingepland. Heeft meerdere klachten of u denkt meer tijd nodig te hebben? Geef dit dan door aan de assistente op het moment dat u de afspraak maakt zodat zij hier rekening mee kan houden in de planning.

Drs el Bakkali is maandag t/m donderdag aanwezig

Dr Thuijls is maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig

Drs Meijer is alleen op maandag aanwezig

Drs Loo is dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig  

Praktijkassistentes: De assistentes staan u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Zij maken afspraken voor het spreekuur. Zij kunnen ook vele kleine vragen beantwoorden of u advies geven. De praktijkassistentes hebben dagelijks een spreekuur waar u uitsluitend op afspraak voor de volgende zaken terecht kunt:

 • Bloedprikken
 • Urine onderzoek
 • Bloeddrukmeting
 • Oren uitspuiten
 • Wondverzorging
 • Injecties
 • Hartfilmpjes (ECG)
 • Audiometrie
 • Vaatonderzoek van de benen
 • Aansluiten 24 uurs bloeddrukmeter 
 • Aanstippen wratten
 • Uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek  
 • Stoppen met roken

Prakijkondersteuner somatiek:
Onze praktijkondersteuners hebben dagelijks spreekuur.  

Joyce Slijpen is maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig

Shirley Bastiaans-Habets is maandag, dinsdag en donderdag aanwezig

Anke lemmens is maandag, dinsdag en vrijdag aanwezig  

De laatste jaren heeft de huisarts er veel meer werk bij gekregen. De behandelingsmogelijkheden zijn uitgebreid en ziekenhuizen dragen zorgtaken over aan de huisarts. De bevolking vergrijst en het aantal chronische zieken neemt toe. Om de huisartsen te ondersteunen ondersteunen Joyce, Shirley en Anke de huisartsen met de zorg voor patiënten met diabetes, chronische luchtwegaandoeningen, hoge bloeddruk en de kwetsbare ouderen. De praktijkondersteuner werkt onder verantwoordelijkheid van de huisarts en is bevoegd om zelfstandig te werken en beslissingen te nemen.  

Praktijkondersteuner GGZ:  

De praktijkondersteuners GGZ Thamare Rombouts van Roosmalen en Marlies van Duinen zijn aanwezig op dinsdag en donderdag  

Onze praktijkondersteuner GGZ ondersteunt de huisarts bij begeleiding van patiënten met psychische- en sociale klachten. De huisarts zal u, indien nodig, verwijzen naar het spreekuur van haar. 


Huisbezoek

 • Huisbezoek 

  Bij voorkeur voor 10.00 uur aanvragen.

 • Procedure

  De assistente beoordeelt, in samenspraak met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

 • Wanneer een huisbezoek aanvragen?

  We kunnen u beter van dienst zijn op de praktijk. Wanneer u echter te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent, kan de huisarts u thuis bezoeken.

 • Niet bedoeld voor

  Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het spreekuur te komen.

Avond-, nacht- en weekenddienst

 • Huisartsenpost Maastricht

  Op doordeweekse dagen na 17.00 uur tot de volgende ochtend 8.00 uur en in het weekend kunt u voor spoedgevallen contact opnemen met de huisartsenpost Maastricht, tel: 043-3877777

 • Bezoekadres: AZM spoedeisende hulp, Debyelaan 25  6229 HX Maastricht

Tarieven

Bijgewerkt op 1 februari 2012. De kosten van inschrijving, consulten, visites, telefonisch consult en recept vallen niet onder het eigen risico of de no-claim. Dit wil zeggen dat deze kosten niet voor u als patiënt zijn, maar geheel vergoed worden door de verzekeraar en ook rechtstreeks bij de verzekeraar in rekening worden gebracht.

Basistarieven patiënten die op naam huisarts ingeschreven staan

Consult

8,78

Consult langer dan 20 minuten

17,56

Visite

13,17

Visite langer dan 20 minuten

21,95

Telefonisch consult

4,39

Herhalingsrecept

0,00

 

Tarieven van niet op naam ingeschreven patiënten

Consult

25,94

Consult langer dan 20 minuten

51,88

Visite

38,91

Visite langer dan 20 minuten

64,85

Telefonisch consult

12,97

Herhalingsrecept

12,97

Rijbewijskeuring

78,21

Afspraak

 • Telefoonnummer Medisch Centrum Caberg
  043-3431122

 • Afspraak maken
  Spreekuur is er alleen volgens afspraak op werkdagen.

 • Reden komst 
  De assistente zal u vragen naar de reden van komst om het spreekuur goed te kunnen plannen en voorbereiden.

 • Duur afspraak
  Voor een afspraak wordt normaal gesproken 10 minuten gereserveerd, indien u denkt meer tijd nodig te hebben kunt u dat met de assistente bespreken. 

 • Verhindering

            Indien u verhinderd bent, bel dan tijdig de afspraak af.

 

 

 

 

Herhaalrecept

receptenlijn : 043 - 343 11 22 (toets 2)

De recepten die u heeft ingesproken vóór 12.00u kunt u dezelfde dag nog afhalen vanaf 16.00 uur in uw apotheek.

Het inspreken van uw boodschap gaat als volgt: Spreek duidelijk uw naam en geboortedatum in, vervolgens de gewenste herhaalmedicatie met sterkte en aantal tabletten.

English

We welcome visitors from abroad in Maastricht and you are most welcome to use our healthcare services. For our address see 'plattegrond' in the lefthand column.

All the doctors and doctor assistants in the practice speak English, most speak German too and some speak French. The practice has achieved the Quality Mark of the The National Association of General Practitioners (LHV/NHG/ NPA).

The practice is open for new patients. If you want to see a doctor it is always necessary to make an appointment, which is usually possible the same day or in the next couple of days. The practice assistant can give you more information by phone. The three doctors each have their own telephone number for making appointments, which are posted in the left top corner of this page: doctor MAAW Heijnen tel 043-3431122, MCC 043-3432590 and doctor PI Meijer 043-3430654.

If you have a Dutch healthcare insurance, you don't have to pay for appointments or other services. The bill is sent to the insurance company electronically without costs for you.

If you have a foreign healthcare insurance you will have to pay us directly and with the receipt you will be reimbursed by your insurance depending on the conditions of your insurance. The costs for one consultation are everywhere in the Netherlands the same: 25.94 euro per consultation with a general practitioner.

If you need healthcare in the evening, night or weekend hours you will need to call the ‘huisartsenpost’ (doctors night care), in which all general practitioners participate. The 'huisartsenpost' is situated at: Debyelaan 25  6229 HX Maastricht in the University Hospital with telephone number 043-3877777. They also speak English and other languages.

Contact

Spoednummer 0433431122 (toets 1)
 

Medisch Centrum Caberg

Clavecymbelstraat 39
6217 CR Maastricht
Telefoon:
0433431122
Huisartsenpost:
043 3877777
Ambulance:
112
Routebeschrijving >