Medisch Centrum Caberg is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

Praktijkondersteuner

Een praktijkondersteuner is een functie in de huisartsenzorg; letterlijk de ondersteuner van de praktijk.

Er zijn twee specialisaties:

  • Somatiek: Deze praktijkondersteuner begeleidt patiënten met een lichamelijke chronisch aandoening, met name met diabetes mellitus, astmaCOPDhart- en vaatziekten en ouderenzorg. Zo geeft de praktijkondersteuner voorlichting over het ziektebeeld, begeleidt de patiënt bij medicatiegebruik en veranderingen in de leefstijl en voert controleonderzoeken uit. Een praktijkondersteuner heeft een eigen spreekuur en zal ook patiënten bezoeken.
  • Geestelijke gezondheidszorg: De praktijkondersteuner ggz signaleert, diagnosticeert, intervenieert en ondersteunt bij psychische problemen in samenwerking met de huisarts. De werkzaamheden zijn gericht op het helder krijgen van psychische aspecten van gezondheidsproblematiek, goede doorverwijzing en urgentiebepaling, kortdurende begeleiding, psycho-educatie, continuïteit van zorg/ casemanagement en preventie.

 

 

 

Contact

Spoednummer 0433431122 (toets 1)
 

Medisch Centrum Caberg

Clavecymbelstraat 39
6217 CR Maastricht
Telefoon:
0433431122
Huisartsenpost:
043 3877777
Ambulance:
112
Routebeschrijving >